Zoekopdrachten en resultaten worden enkel opgeslagen, wanneer u bent ingelogd. 


 
 
 

Bent u nog niet geregistreerd? 
Registreer nu hier, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

De Rijswaard Stenenzoeker
 

Download de app

De Rijswaard Stenenzoeker app geeft u de mogelijkheid om heel eenvoudig de juiste steen te vinden in de gehele Rijswaard-collectie, op elke locatie!

Download de App

Registreren

Registreer nu en ervaar de extra voordelen van deze website en de Rijswaard Stenenzoeker App!

Registreren
 

Algemene Voorwaarden

Deze website werd gecreëerd door Steenfabriek de Rijswaard BV. De informatie aanwezig op deze website van Steenfabriek de Rijswaard BV (hierna "De Rijswaard" genaamd) werd met de grootste zorg samengesteld. Toch zijn we niet in staat om de volledigheid en de juistheid ervan te garanderen. De Rijswaard is niet verantwoordelijk voor eender welke mogelijke fout die zich op deze website bevindt.

Als u deze website bezoekt, dan aanvaardt u zonder enige beperking de huidige Gebruikersvoorwaarden van deze website.

Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website

1. Auteursrechten
Zowel de inhoud als de structuur van onze website worden door auteursrechten beschermd. Zo genieten in het bijzonder elke reproductie, aanpassing, vertaling, bewaring en verwerking via andere dragers, net als de elektronische bewaring of verwerking van de inhoud en/of de volledige of gedeeltelijke structuur ervan, de bescherming op de auteursrechten en vereisen ze een voorafgaande schriftelijke toestemming van De Rijswaard. Elke reproductie van informatie of gegevens, en dan vooral het gebruik van teksten of tekstonderdelen of afbeeldingen vereist dan ook de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Rijswaard. Deze rechten blijven volledig van kracht zodra hun inhoud gearchiveerd wordt.

2. Handelsmerken
Het logo "De Rijswaard", inclusief alle namen en/of weergave van producten die op deze pagina's voorkomen, zijn geregistreerde merken van De Rijswaard, van zijn dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen, licentiehouders of van zijn vennoten. Elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van deze merken is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten inzake de merkrechten, op de auteursrechten en inzake andere intellectuele eigendomsrechten, maar ook op de wet die oneerlijke concurrentie moet voorkomen.

3. Disclaimer betreffende websites van derden
De pagina's van deze website bevatten links (d.w.z. "hyperlinks") naar websites beheerd door derden en waarvan De Rijswaard de inhoud niet kent. De Rijswaard vergemakkelijkt gewoon de toegang tot deze websites zonder op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derden zijn enkel bedoeld om u het surfen gemakkelijker te maken. De informatie die op die links staat, behoort ons niet toe en werd niet door ons goedgekeurd. Integendeel, De Rijswaard distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van al deze links. De Rijswaard kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden betreffende elke vorm van overtreding van eender welke wettelijke voorschriften, of elke schending van de rechten van derden die kan voortvloeien uit de inhoud of het gebruik van deze links.

4. Algemene disclaimer
Iedere aansprakelijkheid van De Rijswaard betreffende eender welke schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website en ongeacht de wettige grondslag ervan, is beperkt tot de schade die opzettelijk werd toegebracht of die het resultaat is van een grove fout. Voor zover er sprake is van een aansprakelijkheidsverplichting van De Rijswaard die voortvloeit uit een contractuele tekortkoming, dan beperkt de totale schadevergoeding zich tot de voorzienbare schade. Deze laatste beperking heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van De Rijswaard inzake productverantwoordelijkheid of enige garantie die verleend werd. De voorgenoemde beperkingen gelden niet in het geval van overlijden, lichamelijke schade of schade aan de gezondheid.

De Rijswaard doet er alles aan om zijn website van mogelijke virussen te vrijwaren, maar een totale afwezigheid hiervan kunnen we niet garanderen. Daarom raden we u aan om te zorgen voor een adequate virusbescherming (vooral door het gebruik van een antivirusprogramma), voordat u documenten of gegevens downloadt.

De Rijswaard garandeert niet de juistheid noch de betrouwbaarheid van de informatie die zich op deze website bevindt en is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

5. Producten en diensten van De Rijswaard
De producten en diensten van De Rijswaard zijn beschikbaar in grote delen van de wereld. Deze website richt zich echter enkel tot gebruikers die in de België wonen of er zich bevinden. Daarom garandeert De Rijswaard niet dat een op deze website voorgesteld product of dienst ook beschikbaar is in uw land. Om een lijst met alle producten en diensten van De Rijswaard in uw land te raadplegen, gelieve de homepage van uw land te bezoeken.

Diversen
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Belgische of Nederlandse wetten, ongeacht de Europese Overeenkomst over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, waarvan de toepassing op deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten is, overeenkomstig deze tekst. In de mate van wat er toegelaten is krachtens de wet van toepassing, wordt elk geschil betreffende deze website behandeld door de rechtbanken van Brussel in België of van Utrecht in Nederland. Als één van de huidige bepalingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zou worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.

 
 
 
 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.